13روز آرژانتين-برزيل
3شب بوئنس آيرس+1شب ايگوادو+3شب آبشار ايگواسو+4/5شب ريودوژانيرو

2شب ژوهانسبورگ+3شب سان سيتي+2شب پارك جنگلي+4شب كيپ تاون    کد تور :EK1378      Grand Luxury

هليكوپتر سواري بر فراز تيبل مانتين و تماشاي بندر كيپ تاون
قيمت تور شامل خدمات زير است :

    بليط رفت و برگشت هواپيما
    اقامت در هتل هاي 5 ستاره در اتاق هاي دونفره صبحانه كامل
    ديدار از جاذبه هاي جهانگردي هر شهر طبق برنامه تور
    وروديه محل هاي مورد بازديد و پيش بيني شده در برنامه
    تور و انتقال از فرودگاه ها به هتل ها و بالعكس
    عوارض فرودگاه هاي خارج از كشور
    همراهي راهنماي ايراني و محلي در روزهاي بازديد
    هزينه هاي باربري در هتل ها
    اخذ ويزاي گروهي يا انفرادي و بيمه مسافرتي
    انعام راننده و راهنماي محل
    ترجمه مدارك مورد نياز سفارتخانه

مسافران محترم توجه داشته باشند كه هزينه تورهاي اختياري وديگر مواردي كه ذكر نشده بر عهده مسافر است.
توجه :

    تفاوت قيمتهاي ارزي و ريالي در مسيرهاي مشابه به دليل تفاوت درجه هتل ها و شركتهاي هواپيمايي و تاريخ حركت تور مي باشد.
    در شرايط اضطراري احتمال تغيير هتل ها به هتل با درجه كيفيت مشابه مي باشد.
    تعيين صندلي در هواپيما صرفاً به عهده شركت هواپيمايي است و آژانس ققنوس در تعيين، تغيير و جابجايي آن نقشي ندارد.
    مسئوليت و اجراي سرويس داخل هواپيما با شركت هواپيمايي حمل كننده مي باشد.
    در صورت افزايش نرخ بليط هواپيما تا قبل از حركت تور، تفاوت آن از مسافر دريافت خواهد شد.
    برنامه فوق برطبق برنامه اوليه كارگزار تهيه و تنظيم شده است كه با توجه به شرايط روز احتمال جابجايي - حذف و يا اضافه شدن گشتها و تغيير در پروازهاي داخلي و هتل ها وجود دارد