اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 164 نام تور کیش از گرگان تعداد شب 3 ایرلاین کیش ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/12/01 میلادی : 2019/02/20 روزهای حرکت یکشنبه /چهارشنبه /
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
آفتاب شرق
هتل آفتاب شرق
(BB)


1,075,000
تماس بگیرید
 
 
تعطیلات
هتل تعطیلات
(BB)


1,135,000
تماس بگیرید
 
 
پانیذ
هتل پانیذ
(BB)


1,210,000
تماس بگیرید
 
 
لوتوس
هتل لوتوس
(BB)


1,255,000
تماس بگیرید
 
 
آنا
هتل آنا
(BB)


1,255,000
تماس بگیرید
 
 
گامبرون
هتل گامبرون
(BB)


1,285,000
تماس بگیرید
 
 
فلامینگو
هتل فلامینگو
(BB)


1,405,000
تماس بگیرید
 
 
شایلی
هتل شایلی
(BB)


1,435,000
تماس بگیرید
 
 
هلیا
هتل هلیا
(BB)


1,510,000
تماس بگیرید
 
 
سان رایز
هتل سان رایز
(BB)


1,610,000
تماس بگیرید
 
 
ایران
هتل ایران
(BB)


1,885,000
تماس بگیرید
 
 
میراژ
هتل میراژ
(BB)


1,915,000
تماس بگیرید
 
 
کوروش
هتل کوروش
(BB)


2,065,000
تماس بگیرید
 
 
سورینت مریم
هتل سورینت مریم
(BB)


2,110,000
تماس بگیرید
 
 
ویدا
هتل ویدا
(BB)


2,165,000
تماس بگیرید
 
 
سورینت صدف
هتل سورینت صدف
(BB)


2,175,000
تماس بگیرید
 
 
ترنج
هتل ترنج
(HB)


3,195,000
تماس بگیرید
 
 
هتل قیمت به تومان

آفتاب شرقهتل آفتاب شرق(BB)

دو تخته 1,075,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

تعطیلاتهتل تعطیلات(BB)

دو تخته 1,135,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

پانیذهتل پانیذ(BB)

دو تخته 1,210,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

لوتوسهتل لوتوس(BB)

دو تخته 1,255,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

آناهتل آنا(BB)

دو تخته 1,255,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

گامبرونهتل گامبرون(BB)

دو تخته 1,285,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

فلامینگوهتل فلامینگو(BB)

دو تخته 1,405,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

شایلیهتل شایلی(BB)

دو تخته 1,435,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

هلیاهتل هلیا(BB)

دو تخته 1,510,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سان رایزهتل سان رایز(BB)

دو تخته 1,610,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ایرانهتل ایران(BB)

دو تخته 1,885,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

میراژهتل میراژ(BB)

دو تخته 1,915,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کوروشهتل کوروش(BB)

دو تخته 2,065,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سورینت مریمهتل سورینت مریم(BB)

دو تخته 2,110,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ویداهتل ویدا(BB)

دو تخته 2,165,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سورینت صدفهتل سورینت صدف(BB)

دو تخته 2,175,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ترنجهتل ترنج(HB)

دو تخته 3,195,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*