اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1415 نام تور قشم از تهران تعداد شب 3 ایرلاین کاسپین و زاگرس وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1397/10/29 میلادی : 2019/01/19
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
پرشین گلف
هتل پرشین گلف
(BB)


935,000
تماس بگیرید
 
 
آپارتمان سما2
هتل آپارتمان سما2
(BB)


985,000
تماس بگیرید
 
 
ژئوپارک
هتل ژئوپارک
(BB)


995,000
تماس بگیرید
 
 
بهشت
هتل بهشت
(BB)


995,000
تماس بگیرید
 
 
کیمیا2
هتل کیمیا2
(BB)


1,015,000
تماس بگیرید
 
 
ریحان
هتل  ریحان
(BB)


1,055,000
تماس بگیرید
 
 
آرام
هتل آرام
(BB)


1,085,000
تماس بگیرید
 
 
سینگو
هتل سینگو
(BB)


1,120,000
تماس بگیرید
 
 
ارم
هتل ارم
(BB)


1,175,000
تماس بگیرید
 
 
ساحلی خلیج فارس
هتل ساحلی خلیج فارس
(BB)


1,195,000
تماس بگیرید
 
 
هتل قیمت به تومان

پرشین گلفهتل پرشین گلف(BB)

دو تخته 935,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

آپارتمان سما2هتل آپارتمان سما2(BB)

دو تخته 985,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ژئوپارکهتل ژئوپارک(BB)

دو تخته 995,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

بهشتهتل بهشت(BB)

دو تخته 995,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

کیمیا2هتل کیمیا2(BB)

دو تخته 1,015,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ریحانهتل  ریحان(BB)

دو تخته 1,055,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

آرامهتل آرام(BB)

دو تخته 1,085,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

سینگوهتل سینگو(BB)

دو تخته 1,120,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ارمهتل ارم(BB)

دو تخته 1,175,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ساحلی خلیج فارسهتل ساحلی خلیج فارس(BB)

دو تخته 1,195,000
یک تخته تماس بگیرید
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
تورهای داخلی